Informacja o szkoleniu obronnym
Grupy: N-1 - kadra kierownicza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dyrektorzy departamentów) i N-2 - kadra kierownicza wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego z udziałem województwa będą  kolejnymi grupami, które odbędą szkolenie obronne.
 
Będzie ono miało miejsce w dn. 12 czerwca 2013 r. w 1 Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych mającej siedzibę w Inowrocławiu, a dotyczyć będzie realizacji zadań obronnych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W czasie szkolenia przedstawione zostaną również zadania i funkcjonowanie 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Początek szkolenia - godz. 10.00 na lotnisku 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w m. Latkowo k. Inowrocławia.
Plan szkolenia tutaj.

Biuro Sytuacji Kryzysowych  i Bezpieczeństwa Publicznego
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

10  czerwca 2013 r.