Zakończenie projektu „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego"
 Zakończenie projektu „Dziedzictwo Kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w roku 2012” i zaproszenie na wystawę
 
W dniu 28 lutego 2013 roku zakończyła się rzeczowa realizacja projektu, którego Liderem był Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcie miało na celu poprawę infrastruktury kultury regionu poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zawartego partnerstwa zostało poddanych konserwacji i restauracji ponad 120 obiektów.
 
W ramach projektu wykonano prace polegające na restauracji, renowacji obiektów i zespołów zabytkowych, konserwacji ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego, takich jak: polichromie ścienne, malowidła ścienne, rzeźby, witraże, obrazy sztalugowe, ikony cerkiewne, elementy wyposażenia. Pracom realizowanym w zabytkowych obiektach towarzyszyła akcja promocyjna, polegająca na organizacji koncertu wraz z prelekcją o projekcie. Więcej informacji tutaj .

Całkowita wartość projektu wyniosła: 13 578 981,61 zł, wartość kwalifikowana 13 524 473,86 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8 790 907,92zł. Ostateczny wniosek o płatność końcową został złożony 8 kwietnia 2013 r. Po akceptacji złożonego do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wniosku o płatność końcową, wraz z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, nastąpi kontrola planowa projektu, o której wszyscy partnerzy projektu zostaną poinformowani.

Na zakończenie projektu została przygotowana wystawa poświęcono pracom konserwatorskim, restauratorskim oraz robotom budowlanych przy obiektach zabytkowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach ww. projektu. Wystawę można oglądać na drugim piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
1. 2.