Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.
 Tegoroczne święto obchodzono 18 maja w Kruszwicy, w pow. inowrocławskim.
W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Piotr Kwiatkowski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa wraz z inspektorem ds. bezpieczeństwa publicznego Biura Sytuacji Kryzysowych  i Bezpieczeństwa Publicznego Tomaszem Grendzickim, lokalni samorządowcy, przedstawiciele wielu służb na co dzień współpracujących ze strażakami oraz liczna społeczność lokalna.
 
Wielu strażaków odebrało przyznane im medale, odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe i wyróżnienia. Wśród nich znaleźli się strażacy wyróżnieni Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotymi Znakami Związku OSP. Wielu funkcjonariuszy z regionu otrzymało Dyplomy Komendanta Głównego PSP za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.
 
Dwóch strażaków odebrało Medale Honorowe im. Józefa Tuliszkowskiego, kilku zaś Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza.
Tego dnia  dwunastu jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z regionu  przekazano nowo zakupione auta ratowniczo-gaśnicze. Symboliczne wręczenie kluczyków odbyło się z udziałem Wicemarszałka, Wojewody, Komendanta Głównego PSP i darczyńców. Pojazdy zostały zakupione z budżetu samorządów lokalnych, ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu państwa.
 
1.  2.  3.
4.  5.  6.
 
Biuro Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Publicznego
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


18 maj 2013 r.