Wyniki otwartego konkursu ofert nr 19/2013
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na posiedzeniu w dniu 8 maja 2013 r. podjął uchwałę Nr 18/670/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2013 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”.

Wyniki otwartego konkursu ofert tutaj

Zgodnie z rozdz. VI ust. 10 regulaminu konkursu nr 19/2013 tj. załącznika nr 1 do uchwały Nr 10/269/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 19/2013 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą „Wspieranie dostępu dzieci
i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”, od uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

Dziękujemy za udział w konkursie.

Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Toruń, dnia 8 maja 2013 r.