Postępowanie WZP.272.33.2013
Zaprojektowanie sposobu oznakowania, oznakowanie i  dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 
Do pobrania: