Postępowanie WZP.272.32.2013
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w oparciu o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram, skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.
 
Do pobrania:
 
 
 
 
  • Modyfikacja z dnia 4 czerwca 2013 roku ( - plik pdf)   
  • Zmiana ogłoszenia z dnia 4 czerwca 2013 roku ( - plik pdf)  
  • Zmodyfikowany wzór umowy ( - plik pdf)  

  • Zmiana ogłoszenia z dnia 13 czerwca 2013 ( - plik pdf)      

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf)