Majówka z kulturą i sztuką 2013
 Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby (nie)pełnosprawne oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w zajęciach przygotowanych w ramach projektu pn. „Majówka z kulturą i sztuką”.
Przedsięwzięcie jest organizowane w województwie kujawsko-pomorskim już po raz trzeci. Łączy się ono z obchodzonym na początku maja Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
 
Idea nieodpłatnego wstępu do muzeów dla osób (nie)pełnosprawnych powstała w roku 2010. Wówczas do akcji przystąpiło 26 placówek. Wyznaczony został jeden dzień – 5 maja, w którym za okazaniem dokumentu potwierdzającego (nie)pełnosprawność, osobom (nie)pełnosprawnym i ich opiekunom zostały nieodpłatnie udostępnione zbiory muzeów naszego regionu.
 
Majówka cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa, dlatego w kolejnym roku – 2011, postanowiono rozszerzyć nie tylko formę (do akcji dołączyły także placówki kulturalne) ale również przedłużyć czas jej trwania. Tym samym przez cały miesiąc maj w wyznaczonych dniach osoby (nie)pełnosprawne wraz z opiekunami mogły odwiedzać placówki biorące udział w majówce. Na apel marszałkowskiej administracji, by zaprosić (nie)pełnosprawnych do zwiedzania, odpowiedziało szesnaście instytucji.
 
W bieżącym roku chcielibyśmy aby przedsięwzięcie jeszcze bardziej zyskało na znaczeniu i było jeszcze bardziej atrakcyjne dla osób (nie)pełnosprawnych, dlatego poprosiliśmy instytucje biorące udział w tegorocznej edycji o przygotowanie zajęć, w których będą mogły uczestniczyć osoby (nie)pełnosprawne. Swoją chęć udziału w akcji zgłosiło 31 instytucji proponując łącznie blisko 100 różnych zajęć. W zamian za bezpłatny wstęp prosimy uczestników majówki o wypełnienie przygotowanych anonimowych ankiet dotyczących dostosowania budynku oraz oferty danej instytucji do potrzeb osób (nie)pełnosprawnych.
 
Szczegółowy harmonogram „Majówki z kulturą i sztuką 2013” tutaj.
 
Nad przebiegiem tegorocznej majówki patronat medialny sprawują TVP Bydgoszcz oraz Polskie Radio PIK.
Dodatkowych informacji dotyczących przedsięwzięcia udzielają pracownicy Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, tel. 56 62 18 417 lub 56 62 18 268.

Departament Spraw Społecznych

Toruń, dnia 30 kwietnia 2013 r.