Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs
dla podmiotów prawa kanonicznego
(w tym diecezji, parafii, zgromadzeń zakonnych)
na wyłonienie Partnerów do realizacji projektu pn. „Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki”
w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych,
Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 
Oferty należy składać 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu, Plac Teatralny 2, w terminie do dnia 17 maja 2013 roku do godz. 14.00.


Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczono na stronie internetowej:
archiwum.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
kontakt: Departament Promocji UMWK-P, tel. 56 62 18 214,
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Do pobrania: