Zadania ustawowe
 
  1. Zakłady Aktywności Zawodowej
  2. Roboty budowlane
  3. Zlecanie Zadań NGO’s
  4. Rady Społeczne
  5. Realizowane Programy
  6. Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe