Postępowanie WZP.272.24.2013
Opracowanie projektu graficznego, przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji-albumu pt. „Dobre praktyki POKL w województwie kujawsko-pomorskim”, na potrzeby realizacji przez Urząd Marszałkowski  Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych na rok 2013 r.
 
Do pobrania: