Realizowane Programy
 
  1. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020r.”
  2. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A
o    Realizacja Programu w 2014 roku
o    Tryb składania wniosków
o    Wykaz podmiotów, które otrzymały dofinansowanie: