Rady Społeczne
 
  1. Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych
  2. Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
  3. Powiatowe Rady ds. Osób Niepełnosprawnych