Zakłady Aktywności Zawodowej
 

  1. Tryb składania wniosków
  2. Zestawienie przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa
  3. Zestawienie przyznanych środków z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego
  4. Wykaz wniosków
  5. strona ZAZ
  6. Panorama ZAZ Regionu Kujawsko-Pomorskiego