Regulacje prawne
 
Dokumenty międzynarodowe

Dokumenty polskie

Ustawa o rehabilitacji


  • Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012, poz. 986)

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 127, poz. 721)

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016)

  • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Poz. 73. 2013)

Rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji

Ustawa o języku migowym

 
Rozporządzenia do ustawy o języku migowym