Pomoc dla uchodźców z Syrii
 Na początku marca rozpoczęła się realizacja projektu, polegającego na udzieleniu wsparcia uchodźcom z Syrii, którzy w trudnej życiowej sytuacji znaleźli schronienie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia z nauki języka oraz kultury polskiej mają pomóc w adaptacji osobom, które były zmuszone do opuszczenia swojego kraju.
 
Tocząca się wojna domowa w Syrii zabrała życie przynajmniej 70 tysiącom osób i zmusiła miliony kolejnych do opuszczenia domów. Niewielkiej ilości osób udało się znaleźć schronienie w różnych krajach, m.in. w Polsce.

Projekt ma na celu zwiększenie szansy na integrację i adaptację do nowych warunków życia. Pobyt w Polsce jest dla uchodźców doświadczeniem trudnym – niepewność i bezradność z powodu braku znajomości języka i polskich zwyczajów, izolacja społeczna, utrata ojczyzny, trudne warunki materialne, konfrontacja oczekiwań z rzeczywistością, brak możliwości podjęcia pracy bądź nauki, niepokój o bliskich, którzy pozostali w Syrii – to tylko niektóre z listy problemów tych osób.

Uczestnicy kursów uczą się podstaw języka polskiego, dzięki czemu łatwiej jest im funkcjonować w nowych warunkach i otoczeniu. Nauka polskiego słownictwa i gramatyki ma im umożliwić praktyczne zastosowanie języka w życiu codziennym. W ramach projektu zorganizowanych zostało także kilka wycieczek turystycznych w regionie oraz wizyta w Urzędzie Marszałkowskim.
 
1. 2.
3. 4.
 
Katarzyna Dwórznik
Biuro Współpracy Zagranicznej