Postępowanie WZP.272.18.2013
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy w zakresie transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS oraz ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej z podziałem na części
 
Do pobrania: