Ogłoszenie błędów formalnych
Zgodnie  z ogłoszonym II naborem i ustaleniami dokonanymi w czasie XXXI sesji sejmiku województwa  kujawsko-pomorskiego wnioskodawcy, którzy złoyli wnioski w terminie do 27 marca 2013 r., będą mogli dokonać korekt i uzupełnień.
 
    
Wnioskodawcy mogą złożyć do zakończenia naboru (czyli do 15 kwietnia 2013 r.) korekty i uzupełnienia do wniosku. Uzupełnienia należy składać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie będzie sprawdzał złożonych korekt ani uzupełnień do dnia zakończenia naboru.