Nagrodzimy najlepszych w ochronie zabytków
 Do 30 kwietnia czekamy na zgłoszenia do marszałkowskiego wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. Medale Hereditas Saeculorum przyznamy po raz  drugi, pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku ubiegłym.
 
- Te wyróżnienia traktujemy jako promocję dobrych praktyk i osiągnięć w ochronie naszego materialnego dziedzictwa kulturowego. Zależy nam też na uhonorowaniu osób i instytucji które mają w tej materii osiągnięcia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

Wnioski konkursowe mogą składać gestorzy zabytkowych obiektów, działające na polu ochrony zabytków stowarzyszenia i służby konserwatorskie, a także urzędujący marszałek województwa. Najlepsze, najważniejsze, najlepiej przeprowadzone przedsięwzięcia konserwatorskie i restauratorskie wskaże powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa. Medale otrzymają zarządcy obiektów i wykonawcy prac, a także osoby i instytucje mające na koncie szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie.

Regulamin konkursu tutaj.
Wniosek zgłoszeniowy tutaj.

Czytaj też: Wyróżnienia dla najlepszych w ochronie zabytków

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


fot. u góry: uroczyste wręczenie nagród ubiegłorocznym laureatom konkursu.

26 marca 2013 r.