Postępowanie WZP.272.19.2013
Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu dwudniowych warsztatów ekologiczno-europejskich wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ośrodku edukacji ekologicznej lub szkoleniowo-wypoczynkowym znajdującym się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, adresowanych do maksymalnie 1 500 uczniów oraz opiekunów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z gmin objętych Funduszem Wsparcia znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 
Do pobrania:

 

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf)