Kolejne szkolenie obronne
 Grupa pracowników Zespołu ds. Ochrony Urzędu była kolejną grupą pracowników Urzędu Marszałkowskiego, która odbyła szkolenie obronne. Miało ono miejsce w dn. 14 marca 2013 r., a dotyczyło: omówienia zadań Zespołu ds. Ochrony Urzędu na 2013 r., doskonalenia znajomości instrukcji, w tym obsługi Punktu Alarmowania i Punktu Kontaktowego, doskonalenia przepisów BHP oraz obsługi systemów alarmowych.
 
Zespół ds. Ochrony Urzędu pełni istotną rolę w procesie ochrony oraz zapewnienia realizacji zadań obronnych w zakresie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej.

Szkolenie przeprowadził Koordynator Biura Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Publicznego, pracownicy BSKiBP, Specjalista ds. BHP oraz Kierownik Biura Oprzyrządowania Teleinformatycznego.
 
1.  2.
 
Biuro Sytuacji Kryzysowych  i Bezpieczeństwa Publicznego
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
14 marca 2013 r.