XX edycja międzynarodowego konkursu „Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot”
 W dniach 22-28 marca 2013 r. w Wiedniu odbędzie się XX edycja międzynarodowego prestiżowego konkursu Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, w którym udział weźmie drużyna studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs należy do najważniejszych i najbardziej prestiżowych na świecie, o czym świadczy udział blisko 260 drużyn z 62 krajów.
 
Konkurs jest przeznaczony dla studentów prawa i odbywa się w formie symulacji postępowania arbitrażowego, które w całości przeprowadzone jest w języku angielskim. Drużyny dokonują analizy stanu faktycznego opartego o problematykę międzynarodowego prawa arbitrażowego oraz Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Zadanie polega na wymianie pism procesowych między drużynami, a następnie na zaprezentowaniu ustnej argumentacji przed panelem arbitrażowym w Wiedniu. Jedną z największych zalet konkursu jest możliwość rywalizacji oraz nawiązanie kontaktów z reprezentacjami najbardziej znanych uniwersytetów z całego świata.

Obecność drużyny studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Wiedniu jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Więcej informacji na temat udziału przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji UMK w konkursie można znaleźć na stronie www.visumk.wordpress.com
 
Katarzyna Rzemykowska

Biuro Współpracy Zagranicznej
Gabinet Marszałka