XXXVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.
 Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Toruniu już po raz 36. był organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” Eliminacje Powiatowe odbyły się w dniu 8 marca br. w świetlicy OSP w Bierzgłowie gmina Łubianka.
 
W  eliminacjach powiatowych startowali zwycięzcy  eliminacji gminnych w liczbie 38 osób,  w trzech grupach wiekowych. Komisja sprawdzająca wiedzę uczestników turnieju składała się z wysokiej klasy specjalistów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych zostali uhonorowani nagrodami i upominkami, które między innymi ufundował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki.  W imieniu Marszałka Województwa nagrody wręczył Tomasz Grendzicki  inspektor Biura Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Publicznego.
          
1.  2.
3.  4.
 
Biuro Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Publicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu