Szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (Grupa P-1)
 W dniu 6. 03. 2013 r. odbyło się w Urzędzie  szkolenie adresowane do  pracowników ds. obronnych i obrony cywilnej departamentów (Grupa P-1). Celem szkolenia była ocena realizacji zadań obronnych, zapoznanie z wytycznymi Marszałka Województwa w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Województwa, do zadań związanych z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2013.
 
Podczas szkolenia jego uczestników zapoznano także z zadaniami operacyjnymi,  wymaganiami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim oraz zasadami korzystania z wydzielonego stanowiska komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. W szkoleniu wzięło udział 23 pracowników Urzędu, a przeprowadził je Koordynator Biura Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Publicznego płk rez. dr Eugeniusz Lala oraz Inspektor ds. Obronności i OC ppłk rez. mgr Andrzej Białuski.
 
Biuro Sytuacji Kryzysowych  i Bezpieczeństwa Publicznego
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6 marca 2013 r.