Informacja
 Odprawa instruktażowo – szkoleniowa dla pracowników Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych i Spółek (Grupa P-2)
W dniu Międzynarodowego Święta Obrony Cywilnej, 1. 03. 2013 r., zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013, odbyła się w Urzędzie odprawa instruktażowo – szkoleniowa dla pracowników Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych i Spółek zajmujących się w swoich instytucjach sprawami obronnymi i obrony cywilnej. Miała ona na celu ocenę realizacji zadań obronnych w 2012 r. oraz postawienie zadań do realizacji na rok 2013 wynikających z wytycznych Marszałka Województwa w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Województwa, do zadań związanych z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2013.
 
Porządek odprawy obejmował:
 1. Omówienie realizacji zadań w 2012 r.
 2. Wytyczne i Plan Działania Marszałka Województwa w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej w 2013 r.
 3. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa RP. System obronny państwa.
 4. Planowanie operacyjne.
 5. Postawienie zadań do realizacji na rok 2013.

W czasie odprawy Koordynator Biura Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Publicznego płk rez. dr Eugeniusz Lala wyróżnił przodujących pracowników  z grupy P-2 upominkami, dyplomami i Odznakami Obrony Cywilnej.
1. 2.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
 
Biuro Sytuacji Kryzysowych  i Bezpieczeństwa Publicznego
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2 marca 2013 r.