Postępowanie WZP.272.14.2013
Druk broszur informacyjno-promocyjnych szczegółowo określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Do pobrania:
 

 

  • Odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ, zmiana terminu skladania ofert ( - plik pdf)  
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( - plik pdf)  
  • Oświadczenie o grupie kapitałowej ( - plik pdf)  

 

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf)