Informacja o szkoleniu
 Realizując Plan Szkolenia Obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013, w dniu 13.02.2013 r. odbyło się w Urzędzie szkolenie dla pracowników obsługujących kancelarie i sekretariaty - stanowiących grupę szkoleniową „KS”.
 
Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zadaniami na rok 2013 oraz doskonalenie znajomości instrukcji i procedurami alarmowych, zagadnień dotyczących ochrony informacji niejawnych. Zajęcia przeprowadzili pracownicy Biura Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Publicznego, uczestniczyło w nich 38 pracowników. Szkolenie to zapoczątkowało cykl szkoleń z tematyki obronnej i obrony cywilnej w roku 2013. Kolejne realizowane będzie w dniu 1.03.2013 r. z grupą pracowników ds. obronnych i obrony cywilnej  z Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych.
 
1.
 
Biuro Sytuacji Kryzysowych  i Bezpieczeństwa Publicznego
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
13 lutego 2013 r.