Ogłoszenie
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w BydgoszczyTermin składania ofert: do 15 marca 2013 r.

Ogłoszenie w przedmiotowej sprawie ukazało się również w „Gazecie Wyborczej” w dniu 13.02.2013 r.