Otwarty konkurs ofert nr 18/2013
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
uchwałą nr 4/80/13
ogłosił otwarty konkurs ofert nr 18/2013
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu   Województwa  
 w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

 UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 
Rodzaje zadań objętych konkursem:
  1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w ramach programu ministerialnego „Preselekcja młodzieży do sportu”.
  2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych.
Termin składania ofert upływa z dniem 25 lutego 2013 roku.

Informacji udziela:

Departament Edukacji i Sportu
  • Adam Białek  -   56  646 20 21 wew. 2522, tel. kom. 883 353 688
 
Do pobrania: