Postępowanie WZP.272.3.2013
Dostawa do pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych (dostawa 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowych do 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych) wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 5 lat od daty przekazania każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego
 
Do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 • Zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert ( - plik pdf)   

 

 • Odpowiedzi na pytania z dnia 1 lutego 2013 ( - plik pdf)   

 

 • Odpowiedzi na pytania z dnia 31 stycznia 2013 roku ( - plik pdf)     

 

 • Zmodyfikowany załącznik nr 1A ( - plik pdf)     

 

 • Zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( - plik pdf)     

 

 • Odpowiedzi z dnia 12 marca 2013 ( - plik pdf)  
 • Modyfikacja ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( - plik pdf)     

 

 • Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert ( - plik pdf)      

 

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( - plik pdf)       

 

 • Zmiana treści SIWZ i terminu składnia ofert ( - plik pdf)     

 

 • Modyfikacja SIWZ i terminu składania i otwarcia ofert ( - plik pdf)
 • Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert ( - plik pdf)

 

 • Informacja o zmianie ogłoszenia ( - plik pdf)         

 

 • Odpowiedzi na pytania i zmiana ogłoszenia ( - plik pdf)     

 

 • Informacja o zmianie ogłoszenia z dnia 18 czerwca 2013 ( - plik pdf)
 
 • Informacja o wyniku postępowania ( - plik pdf)