Postępowanie WZP.272.1.2013
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”
 
Do pobrania:

 

 

 

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf)