Odszedł Roman Czyżniewski
 Po długiej chorobie zmarł Roman Czyżniewski, człowiek zasłużony dla Torunia i regionu, wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego, a wcześniej Urzędu Miasta Torunia, nasz kolega.
 
Mimo nadchodzących co jakiś czas złych zwiastunów, wiadomość spadła na nas niespodziewanie. Roman, który od dłuższego czasu poważnie chorował, był osobą tak pełną witalności i  energii, że gorąco wierzyliśmy w ostateczne pokonanie przez niego choroby i szybki powrót do aktywnego życia.

Stajemy teraz bezradni wobec tego wyroku, uświadamiając sobie nagle, że z bliskim człowiekiem odchodzi część nas samych i pozostajemy jedynie z przywoływanymi obrazami z ostatnich wspólnie spędzonych lat, a w szczególności chwil, kiedy spotykaliśmy się w ostatnim okresie poprawy Jego zdrowia.

Był naszym wspaniałym kolegą, dobrym duchem urzędu, przepełnionym humorem, oddanym w przyjaźni, pełnym troski o sprawy innych; osobą dobrej rady, lubiącą dzielić się swoim dużym doświadczeniem. Od początku swej drogi zawodowej owocnie uczestniczył w życiu kulturalnym regionu. Piastując różne stanowiska, ujmował swoją skromnością, dyskretnym dystansem, taktem i umiejętnością komunikacji z rozmaitymi środowiskami. Pokazywał w swojej zawodowej codzienności, co oznacza pasja pracy i pełne zaangażowanie  przy wypełnianiu różnorodnych zadań.

Brak Jego obecności będzie zauważalny w wielu obszarach naszego życia. Mamy świadomość, że odszedł od nas ktoś wyjątkowy.

W ostatnim czasie obchodził 40-lecie pracy zawodowej. Jego piękny list do współpracowników z tej okazji tutaj.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego

29 sierpnia 2012 r.
Ostatnia aktualizacja: 3 września 2012 r.