Postępowanie WZP.272.85.2012
OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ SIWZ
 
Do pobrania: