Zakończenie projektu „Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego”
 W dniu 30 września 2012 roku zakończył się rzeczowo projekt realizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z 81 podmiotami. Przedsięwzięcie miało na celu poprawę infrastruktury kultury regionu poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.
 
W ramach projektu wykonano prace polegające na restauracji, renowacji obiektów i zespołów zabytkowych, konserwacji ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego, takich jak: polichromie ścienne, malowidła ścienne, rzeźby, witraże, obrazy sztalugowe, ikony cerkiewne, elementy wyposażenia – łącznie 83 zadania. Pracom realizowanym w zabytkowych obiektach towarzyszyła akcja promocyjna: w każdym obiekcie, biorącym udział w projekcie odbył się koncert wraz z prelekcją o projekcie. Więcej informacji tutaj .
Całkowita wartość projektu wyniosła: 11 567 543,97 zł, wartość kwalifikowana 10 615 353,16 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 899 979,54 zł, wkład jednostek samorządu terytorialnego 632 948,20 zł, wkład partnerów 3 082 425,42 zł. Po akceptacji złożonego do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wniosku o płatność końcową, wraz z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, nastąpi kontrola planowa projektu.
Poniżej przykłady wykonanych prac.
  1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Barbary w Chrostkowie - Wymiana pokrycia dachu z naprawą i konserwacją konstrukcji drewnianej na kościele
  2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kcyni - Restauracja i konserwacja malowideł ściennych w krużgankach odpustowych - stacja XI
  3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach - II etap prac konserwatorskich przy dekoracji sztukatorskiej sklepienia kaplicy
  4. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - Prace remontowe i konserwatorskie kościoła p.w. św. Floriana w Pustyni (Sokołowo), gm. Izbica Kujawska
  5. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu - Konserwacja górnej części południowej elewacji wieży i okien witrażowych w południowym pasie muru pomiędzy dachami kościoła
  6. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu - Konserwacja elewacji wschodniej transeptu i prezbiterium
  2.   4.
5.  6.