Kampania edukacyjna pn. „Drugie życie”
 „Drugie życie” to kampania edukacyjno-promocyjna, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy o transplantologii i zmiana postaw wobec tej nowoczesnej metody leczenia. Transplantacja to uznana na całym świecie metoda leczenia, która ratuje życie i przywraca zdrowie ciężko chorym. W Polsce jednak wciąż wykonuje się za mało zabiegów – wiele osób umiera, bo nie znalazł się dla nich nowy, zdrowy narząd. Jedną z przyczyn ograniczających możliwość stosowania terapii i ratowania ludzkiego życia jest brak organów.
 
Kampania skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie po przeszkoleniu na rzecz kampanii będą organizować działania w swojej szkole i poza nią. Kontynuują dyskusję na temat przeszczepów z członkami rodzin, przyjaciółmi i w wielu innych grupach, w których na co dzień funkcjonują.

Zasady kampanii:
  • w kampanii „Drugie życie” w województwie kujawsko-pomorskim wezmą udział 32 szkoły ponadgimnazjalne,
  • przedstawiciele każdej zakwalifikowanej placówki wezmą udział w interaktywnych warsztatach szkoleniowych (4 godz. szkolenia),
  • każda szkoła otrzyma zestaw materiałów promocyjnych i informacyjnych pomocnych przy organizacji działań,
  • każda szkoła opracowuje swój własny scenariusz działań,
  • podczas prowadzonych działań młodzież rozdaje oświadczenia woli – niewielkie karteczki, których wypełnienie i podpisanie jest wyrazem zgody na oddanie narządów po śmierci do przeszczepu,
  • realizator zadania pomorze szkołom w zaproszeniu specjalisty transplantologa, osoby po przeszczepie i innych autorytetów na spotkanie,
  • trzy szkoły, które przygotują kampanie o największym oddźwięku społecznym otrzymają czeki charytatywne (możliwość przekazania 1000 zł na wybrany cel charytatywny),

W dniu 3 października 2012 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku odbyła się inauguracja kampanii edukacyjnej „Drugie życie” dotyczącej promowania transplantacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół zakwalifikowanych do kampanii oraz przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Kościoła i placówek ochrony zdrowia.  Podczas konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące transplantologii oraz samej kampanii. Podczas konferencji prelegentami byli: Pan prof. Zbigniew Włodarczyk- Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Transplantologii, Pani Anna Raichenbach- koordynatorka kampanii „Drugie życie”, Pani Aleksandra Moderska-Regionalny Koordynator ds. Transplantacji oraz ks. Sylwester Warzyński, rzecznik diecezji bydgoskiej.

Na zakończenie spotkania rozdano materiały edukacyjne i promocyjne: plakaty, koszulki naklejki, oświadczenia woli, broszury i filmy, prezentacje multimedialne dotyczące przeszczepiania narządów, które mają pomóc młodzieży w realizacji ich działań według własnych projektów.

Działania podejmowane przez uczniów sprawią, że o przeszczepianiu narządów dowiedzą się nie tylko rówieśnicy i nauczyciele ale cała społeczność lokalna.

Więcej informacji o kampanii na stronie internetowej i facebooku pod adresami:
www.facebook.com/drugiezycie
http://drugiezycie.org/art/id/959
http://drugiezycie.org/art/id/952

Dokumenty do pobrania:
 
1. 2. 3.
4. 5.
 
Departament Zdrowia
Biuro Programów Profilaktycznych