Nowoczesne centrum badawcze dla firm
 Regionalne Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy rozwija swoją działalność. Powstająca w jego ramach sieć nowoczesnych laboratoriów ma szansę stać się istotnym zapleczem naukowo-badawczym dla wielu firm. Uczelnia modernizuje swoją infrastrukturę kosztem ponad 57 milionów złotych, z czego ponad 40 milionów złotych stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przekazane przez Urząd Marszałkowski.
 
Realizowane przez UTP przedsięwzięcie ,,Utworzenie Regionalnego Centrum Innowacyjności” znalazło się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego co oznacza, iż zarząd województwa uznał je za strategiczne dla rozwoju regionu. Obecnie uczelnia realizuje II etap projektu, którym objęto wszystkie jednostki organizacyjne uniwersytetu. W ramach dotychczasowej modernizacji infrastruktury technicznej i aparatury, na jedenastu wydziałach uczelni powstało już dwanaście nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych. Ich lista – tutaj.

- Sieć dobrze wyposażonych laboratoriów Regionalnego  Centrum Innowacyjności pomoże zainicjować i wdrożyć przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem w regionie nowoczesnych technologii i know-how. To również szansa na zacieśnienie kontaktów pomiędzy światem nauki i gospodarki. Liczę, iż współpraca sektora biznesu ze środowiskiem naukowym UTP  przyniesie wymierne korzyści w postaci podniesienia poziomu innowacyjności kujawsko-pomorskich firm i zwiększenia ich konkurencyjności na rynku – stwierdza marszałek Piotr Całbecki.
 
Zakończenie projektu przewidziano na koniec 2013 roku. W jego ramach powstanie w sumie 28 specjalistycznych Regionalnych Laboratoriów Badawczych, zlokalizowanych na wszystkich wydziałach UTP. Projekt zakłada remont i modernizację pomieszczeń, oraz ich dostosowanie do specyficznych wymagań specjalistycznej aparatury badawczej.
W nowopowstałych pracowniach prowadzone będą badania w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych.  Laboratoria zostaną również wyposażone w nowoczesny sprzęt - lista zakupów liczy łącznie ponad 800 pozycji! Tym samym w Bydgoszczy powstanie nowoczesny ośrodek, który oprócz funkcji badawczej będzie pełnił też rolę informacyjną i doradczą środowiska społeczno-gospodarczego regionu.

Naukowcy z UTP już teraz prowadzą działania mające na celu pozyskanie firm i instytucji zainteresowanych wynikami badań prowadzonych w Regionalnym Centrum Innowacyjności. Przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w konferencjach i seminariach oraz spotkaniach branżowych, podczas których prezentowane są możliwości badawcze RCI i zgromadzonego w nim sprzętu. Aktualne informacje o tych wydarzeniach dostępne sa na stronie projektu www.rci-2etap.utp.edu.pl. Znajdują się tam również informacje na temat oferty poszczególnych laboratoriów i zasad współpracy z uczelnią.

Fot. Marek Dembski i UTP w Bydgoszczy (foto aparatury zakupionej w ramach projektu dla Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej).
 
1. 2. 3.
4. 5.
 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego
 
14 września 2011 r.
Ostatnia aktualizacja – 27 listopada 2012 r.