Informacja
Departament Edukacji i Sportu  Urzędu Marszałkowskiego rozpoczął przyjmowanie wniosków stowarzyszeń kultury fizycznej,  okręgowych związków sportowych i klubów sportowych w sprawie nagrodzenia medalistów, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej. Wnioski o przyznanie nagród należy składać w następujących terminach:

  1. dla złotych medalistów w sportach indywidualnych i medalistów w grach zespołowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz ich trenerów - do 30 października 2012 r.;
  2. dla uczestników i medalistów Igrzysk Olimpijskich Młodzieży, medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz złotych medalistów w sportach indywidualnych i medalistów w grach zespołowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Juniorów oraz ich trenerów  – do 15 listopada 2012 r.;
  3. dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej – do 15 listopada 2012 r.
Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej zawarte są w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa nr XII/204/11 z dnia 26 września 2011 r. znajdującym się na tej stronie.
 
UWAGI
  1. Aktualnie można także składać wnioski na osoby wymienione w pkt 2 i 3 o ile  zakończyły one już starty w wymienionych wyżej imprezach i nie wzbogacą swojego dorobku medalowego w tym roku.
  2. We wnioskach zawodników i trenerów medalistów należy ujmować tylko osiągnięcia określone w w/w uchwale. Inne nie będą uwzględniane.
  3. Wnioski, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę będzie brany dzień złożenia lub wpłynięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego.

                                                          Dyrektor Departamentu
                                                              Edukacji i Sportu
                                                               Czesław Ficner