Akademia Muzyczna – nowoczesne sale czekają na studentów
 Studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy od października będą mogli korzystać z nowoczesnych sal dydaktycznych w budynku przy ulicy Gdańskiej. Dzięki 6,2 miliona złotych dofinansowania, przekazanego uczelni przez Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gmach nie tylko zyskał nowoczesne zaplecze dydaktyczne, ale również powoli odzyskuje swój zabytkowy charakter. Prace objęły nie tylko przygotowanie i wyposażenie sal dydaktycznych, ale również odnowienie elewacji budynku i remont sali koncertowej.

- Bydgoska Akademia Muzyczna to uczelnia o wielkich tradycjach i zasługach dla rozwoju polskiej kultury. Wykształciła wielu znakomitych muzyków, m.in. Rafała Blechacza i Pawła Wakarecego. Mam nadzieję, że powstająca tam dzięki otrzymanemu wsparciu nowoczesna baza dydaktyczna, pozwoli akademii na kształcenie studentów na najwyższym artystycznym poziomie –  mówi marszałek Piotr Całbecki.

Uczelnia w budynku przy ulicy Gdańskiej realizuje dwa projekty, na które otrzymała wsparcie z RPO WK-P. Gmach, w którym kiedyś mieściła się opera, został przekazany szkole w 2007 roku przez marszałka Piotra Całbeckiego. Pierwszy z projektów pn. „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z pierwszym wyposażeniem”, znalazł się na liście przedsięwzięć kluczowych programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oznacza to, że jego realizacja miała strategiczne znaczenie dla całego regionu. Wsparcie ze środków unijnych wyniosło 5,2 miliona złotych i umożliwiło adaptację budynku na nowoczesny kompleks dydaktyczny. Wnętrze przeszło gruntowny remont, między innymi odnowiono zabytkowy strop foyer, wzmocniono osłabione ściany na parterze i piętrze, wykonano nowe schody zewnętrzne, wymieniono pokrycie dachu, zbudowano nowe klatki schodowe i windy dla osób niepełnosprawnych. Powstały też pomieszczenia dydaktyczne, między innymi nowoczesne studio nagrań i obróbki dźwięku i sale baletowe. Obecnie uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia przetargów na wyposażenie wyremontowanych sal dydaktycznych oraz zakup nowych instrumentów muzycznych.

Kolejny milion złotych wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego ze środków RPO WK-P uczelnia otrzymała na przywrócenie XIX-wiecznego wyglądu elewacji budynku i mieszczącej się w nim sali koncertowej. Projekt ten wpisany został do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy, na realizację którego Urząd Marszałkowski przeznaczył łącznie 68,8 miliona złotych. W gmachu zostaną zachowane zabytkowe zdobienia a sala koncertowa całkowicie zmieni swój wygląd. Obok sal dydaktycznych stanie się głównym pomieszczeniem ćwiczeniowym dla studentów. Plan remontu zakłada, że dzięki przesuwanym elementom wyposażenia sala koncertowa będzie również miejscem projekcji filmów i wystawiania spektakli. Widownia powiększy się do 200 miejsc. Niezależnie od spełnianej funkcji sala koncertowa ma zachować akustykę na najwyższym poziomie. Aktualnie pomieszczenie jest w stanie surowym, powstały szatnie, podscenium, zapadnia na fortepian i orkiestron. Trwają też roboty elewacyjne po południowej stronie budynku.

Aktualne informacje o realizacji obu projektów – tutaj.

1.  2.  3.
4.  5.  6.
 
Fot. Marek Dembski

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


18 lipca 2011 r.
Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2012 r.