Rośnie centrum badawcze dla UMK
 Budowa  Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK powoli wkracza w końcowy etap. Budynek, który pomieści 60 nowoczesnych laboratoriów ma być gotowy w przyszłym roku. Inwestycja znalazła się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Wpisanie przedsięwzięcia na tę listę pozwoliło na sfinansowanie 70 procent jego kosztów ze środków RPO-WKP. Całkowita wartość inwestycji to ponad 71,5 miliona złotych.
Akt erekcyjny pod budowę ICRN wmurowano 25 stycznia, w uroczystości uczestniczył marszałek Piotr Całbecki (więcej na ten temat-tutaj). Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2011 roku. Od tego czasu na zapleczu Wydziału Chemii na toruńskich Bielanach wyrósł nowoczesny budynek złożony z dwóch części - parterowej i czterokondygnacyjnej, który jest już ukończony w ponad osiemdziesięciu procentach. Aktualnie we wnętrzu trwają prace wykończeniowe. Instalowane jest też wyposażenie budynku, uwzględniające specyficzne potrzeby obiektów laboratoryjnych, np. osłony radiologiczne. Gmach ma być gotowy w marcu 2013 roku, postęp prac można śledzić na bieżąco na stronie internetowej projektu http://www.icnt.umk.pl.
 
Po zakończeniu prac budowlanych rozpocznie się wyposażanie laboratoriów, jeszcze w tym roku uczelnia planuje zakupić sprzęt o wartości blisko 11 milionów złotych. Łączna wartość wyposażenia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii to ponad
50 milionów złotych.

 - Stworzenie tej jednostki to szansa dla regionu na przyciągniecie uczonych, dla uniwersytetu zaś  możliwość rozwoju własnej kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach. Rezultaty badań i projektów naukowych opracowanych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK będą nieodpłatnie przekazane przedsiębiorcom. Uczyni to gospodarkę Kujaw i Pomorza bardziej konkurencyjną oraz pozwoli na nawiązanie zagranicznych kontaktów biznesowych – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii będzie pierwszą jednostką UMK, powołaną wyłącznie w celach naukowych. Stworzona w jego ramach infrastruktura badawcza pozwoli na prowadzenie na najwyższym poziomie badań z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, m.in. chemii, fizyki i medycyny. Ich wyniki będą cennym wsparciem dla wielu organizacji i stowarzyszeń naukowo-technicznych, parków przemysłowych i firm.
W tym celu powstanie internetowa platforma wymiany informacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami.

To nie jedyna inwestycja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, realizowana dzięki wsparciu samorządu województwa. W ubiegłym roku w miasteczku uniwersyteckim na Bielanach otwarto nowoczesny budynek Collegium Humanisticum (więcej na ten temat – tutaj), na budowę którego uczelnia otrzymała 42 miliony złotych z RPO-WKP. W styczniu 2013 roku uczelnia wzbogaci się też o kompleks sportowy. Na budowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przeznaczyliśmy w 8 milionów złotych z tegorocznego budżetu województwa (więcej na ten temat tutaj).

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


fot. Andrzej Romański/UMK

5 września 2011 r.
Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2012 r.