Informacja
Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.  ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
 
Załączniki:
 
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa
2. Zasady i tryb przyznawania stypendiów
3. Załacznik nr 1 - wniosek
4. Załacznik nr 2 - karta  oceny
5. Załacznik nr 3 - karta oceny
6. Załacznik nr 4 - aneks
7. Załacznik nr 5 - sprawozdanie