Informacja
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 2 na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej)
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 35/1070/12 z dnia 29 sierpnia  2012 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2 na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej)

Na konkurs wpłynęło 6 ofert. Wszystkie oferty złożone w ramach konkursu spełniały wymogi formalne.

Spośród ofert spełniających wymogi formalne, po przeprowadzeniu oceny merytorycznej oraz indywidualnych negocjacji, dokonano wyboru 6 ofert do realizacji.