Informacja o dofinansowaniu OSP w 2012 r.
Dzięki programom unijnym, takim jak między innymi konkurs Nr RPOWKP 74/II/2.5/2011 w ramach Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska schemat: Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych, przeznaczony dla Państwowej Straży Pożarnej można pozyskać środki unijne, znacznie większe niż możliwości budżetowe środków własnych Samorządu Województwa.
 
Mając na uwadze zwiększenie środków na działania ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP w kwietniu br. został ogłoszony nowy konkurs  ramach wyżej wymienionego Działania 2.5 dla Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie do doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, gdzie Liderem  Projektu jest  Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o czym jednostki OSP  zostały powiadomione.

W związku z powyższym  dofinansowanie ze środków własnych Samorządu Województwa, tak jak to było realizowane w ubiegłych latach na czas przedmiotowego projektu nie będzie realizowane.