Postępowanie WZP.272.46.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup papieru biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych