Postępowanie WZP.272.57.2012
Wykonanie Analizy instytucjonalnej, Studium Wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu pt. „System Bilet Metropolitalny BiT - City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”
 
Do pobrania:

  • Informacja o zmianie terminu składania ofert ( - plik pdf)