Postępowanie WZP.272.44.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych wraz z montażem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zmiana wykonawcy ( - plik pdf)