Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena  ex-ante  projektu programu wojewódzkiego pt „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”.
 
Głównym celem badania jest  ewaluacja ex-ante działań zaplanowanych do realizacji w ramach programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” oraz wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz jego wpływu na podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 
Zasadniczym odbiorcą niniejszego badania ewaluacyjnego będzie instytucja opracowująca program wojewódzki tj. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaś główną jednostką organizacyjną, która w imieniu i z upoważnienia Zarządu Województwa będzie realizowała program jest Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt badania oszacowano poniżej 14.000 euro, w związku z powyższym zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie przewiduje się procedury przetargowej.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
W tytule wiadomości e-maila prosimy wpisać „Ewaluacja programu wojewódzkiego”

Termin składania ofert upływa w dniu 9 sierpnia 2012 r. o godz. 15.30.

Wszelkich informacji merytorycznych i formalnych na temat badania udziela:
  • Pani Maria Dreszer – Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych (56) 621 85 77, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,
  • Pani Małgorzata Tomaszewska (56) 621 84 17, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Do pobrania:
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia