Informacja
Informacja o przyznanych stypendiach Marszałka Województwa dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (lipiec 2012 r.).
 
W dniu 17 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę, na podstawie której 12 osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami otrzymało stypendia Marszałka  Województwa na łączną kwotę 58 900 zł. Spośród 51 wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego, 12 wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych przez komisję stypendialną i rekomendowanych Zarządowi Województwa jako najbardziej interesujące i  twórcze projekty artystyczne.