Informacja
 Listy Beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” są już dostępne!
 
Sprawna realizacja naboru wniosków od osób najuboższych oraz niepełnosprawnych odbyła się dzięki zaangażowaniu jednostek pomocy społecznej z terenu województwa. Pomogły miejskie oraz gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, Polski Związek Niewidomych oraz Caritas Polska. Do Departamentu wpłynęło ponad 5200 wniosków, co potwierdza duże zainteresowanie oraz istnienie problemu wykluczenia cyfrowego wśród grup społecznych w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

„Cieszę się z dużego zainteresowania projektem wśród mieszkańców województwa oraz z tego, że przyznamy wsparcie tak dużej ilości osób, które otrzymają szansę aktywnego uczestnictwa w szeregach społeczeństwa informacyjnego. Szczególnie cieszy fakt, iż dzieci z rodzin najuboższych uzyskają możliwość dostępu do bogactwa zasobów internetu i pozyskają umiejętności wykorzystywania komputera w nauce. Pozostaje jednak uczucie niedosytu spowodowane faktem, iż nie wystarczyło wsparcia dla wszystkich wnioskodawców. Mam nadzieję, że druga edycja projektu, którą będzie realizować zarząd województwa, zaspokoi potrzeby jeszcze większej liczby osób, których nie stać na zapewnienie tak istotnego w obecnych czasach standardu jakim jest posiadanie komputera i wykorzystywanie internetu w codziennym życiu.” – Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Dzięki pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wyłonione zostały listy wnioskodawców, którzy zgodnie z uchwałą zarządu województwa otrzymają wsparcie:
  • 1 100 osób w trudnej sytuacji materialnej
  • 350 osób niewidomych
  • 550 osób z inną formą niepełnosprawności.
Wszyscy wnioskodawcy – także ci, którzy w związku z dużym zainteresowaniem wsparcia nie otrzymali - w najbliższych dniach zostaną pisemnie poinformowani o statusie ich wniosków.

Szkoleniami z podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu obejmujemy wszystkich Beneficjentów. Komputery i łącza internetowe zostaną im przekazane po zakończeniu procedur wyłaniających dostarczycieli sprzętu i usług, wtedy też rozpoczną się szkolenia. Przetargi ruszą w jeszcze w czasie wakacji.