Zdolni na start po stypendium
 Uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z regionu po raz kolejny mają szansę otrzymać stypendium marszałka województwa. Na stronie internetowej projektu „Zdolni na start” dostępny jest regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne. W tym roku pomoc finansowa może trafić do ćwierć tysiąca uczniów.
 
- Program stypendialny „Zdolni na start” stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Dodatkowe środki finansowe będą mogli wykorzystać  między innymi na rozwój naukowych zainteresowań. Przygotowujemy też kolejną edycję projektu stypendialnego dla doktorantów z regionu „Krok w przyszłość”- mówi marszałek Piotr Całbecki.

Urząd Marszałkowski przyznaje wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trzecia edycja projektu „Zdolni na start” została zaplanowana na dwa lata. W roku szkolnym 2012/2013 zrealizujemy jego drugi etap. Szansę na otrzymanie pomocy finansowej ma 250 uczniów z regionu. Wysokość stypendium to 380 złotych brutto miesięcznie przyznane na okres 12 miesięcy. Zostanie wypłacone w czterech transzach.

Warunki, które trzeba spełnić aby móc ubiegać się o stypendium marszałka to:
  • nauka w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • przeciętny dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1008 złotych (w przypadku uczniów niepełnosprawnych 1166 złotych),
  • dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach wskazanych w regulaminie, realizacja indywidualnego toku lub programu nauki lub przygotowanie pracy naukowej bądź badań naukowych.

Uczeń będzie też zobowiązany do przygotowania wraz ze swym opiekunem dydaktycznym indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego, który będzie musiał wykonać. Wynagrodzenie - 90 złotych miesięcznie - otrzymają również nauczyciele będący opiekunami dydaktycznymi stypendystów.

Nabór wniosków ruszy 3 września i potrwa do 21 września. Na stronie internetowej www.zdolni3-2.kujawsko-pomorskie.pl dostępny jest regulamin projektu oraz dokumenty rekrutacyjne. Generator wniosków o przyznanie stypendium zostanie uruchomiony najpóźniej 3 września.


W ubiegłym roku szkolnym (2011/2012) w ramach projektu „Zdolni na start” wsparcie otrzymało 260 uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczniów z regionu (więcej na ten temat tutaj). Rok wcześniej (2010) Urząd Marszałkowski rozdysponował 371 stypendiów (więcej na ten temat tutaj).

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


fot u góry: gala wręczenia stypendiów „Zdolni na start” w 2010 roku

11 lipca 2012 r.