Postępowanie WZP.272.38.2012
Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 i linii kolejowych o obciążeniu ruchem większym od 30 000 przejazdów na rok na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami Ldwn, LN na lata 2011-2015”, w oparciu o:
1. Mapę akustyczną autostrady A -1 dla odcinków:
  • a) „ granica województwa pomorskiego – Warlubie” ( od km 65+789,13 do km 75+000 )
  • b) Warlubie – Nowe Marzy ( od km 75+000 do km 89+ 450 )
2. Mapę akustyczną dla linii kolejowych o obciążeniu ruchem większym od 30 000 przejazdów na rok dla odcinka:
  • a) Maksymilianowo – Laskowice Pomorskie ( od km 379.848 do km 422.552 )

 

 Do pobrania: