Regionalne Centrum Innowacyjności na miarę XXI wieku
 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy kosztem ponad 57 milionów złotych modernizuje swoją infrastrukturę, tworząc i wyposażając Regionalne Centrum Innowacyjności. Ponad 40 milionów z tej kwoty stanowi wsparcie z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie realizowany jest drugi etap inwestycji, dzięki której w Bydgoszczy powstaną laboratoria badawcze na miarę XXI wieku.
 
- Dzięki powstającej na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym sieci laboratoriów jedyna uczelnia techniczna w naszym regionie będzie miała duży wkład w rozwój innowacyjności przedsiębiorstw i może stać się zapleczem naukowo-badawczym dla wielu firm. Sprawny transfer wiedzy i doświadczeń ze sfery badań do praktycznych zastosowań stworzy zapewne warunki dla efektywniejszej współpracy świata nauki i biznesu – mówi marszałek Piotr Całbecki.
 
Zarząd województwa uznał II etap utworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjności za przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla regionu, umieszczając je na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do końca 2011 roku zmodernizowano i wyposażono w  pełni laboratoria na pięciu wydziałach. Dzięki modernizacji infrastruktury i aparatury na UTP działa obecnie 10 regionalnych laboratoriów naukowo-badawczych. Dokładne zestawienie planowanych prac – tutaj.  Łącznie dzięki budowie Regionalnego Centrum Innowacyjności bydgoski uniwersytet wzbogaci się o 28 specjalistycznych Regionalnych Laboratoriów Badawczych zlokalizowanych na wszystkich wydziałach. Będą w nich prowadzone badania w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych.  W ramach projektu zmodernizowane pracownie są też wyposażane w nowoczesny sprzęt - lista zakupów liczy łącznie ponad 800 pozycji!

Jedną z jednostek utworzonych w ramach Regionalnego Centrum Innowacyjności, jest  Centrum Badania Żywności i Urządzeń Przemysłu Spożywczego. Nowa jednostka powstała, aby wspomóc przedsiębiorców z naszego województwa, działających w branży spożywczej. Oprócz badań składu żywności, centrum oferuje pomoc przy tworzeniu i opracowaniu nowych linii technologicznych i projektowaniu urządzeń przemysłu spożywczego. Centrum jest częścią Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. W oficjalnym otwarciu w maju 2011 roku uczestniczył niezwykły gość, prof. dr hab. Gerhard Ertl, laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii w 2007 roku.

Prace nad stworzeniem w Bydgoszczy Regionalnego Centrum innowacyjności doceniło środowisko naukowe, przyznając w dowód uznania Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu tytuł ,,Uczelni Liderów”. Wyróżnienie jest nadawane uczelniom dbającym o edukację praktyczną studentów i kształcącym absolwentów na potrzeby rynku pracy tak, aby w przyszłości odnosili sukcesy zawodowe. Za wkład w utworzenie RCI doceniono również w tym konkursie rektora uczelni Antoniego Bukaluka. Otrzymał on statuetkę ,,Aurea Praxis”. W Polsce przyznano ją dotychczas jedynie trzem rektorom uczelni wyższych.

Kalendarium realizacji projektu- tutaj
 
1.  2.  3.
4.  5.  6.
 
Fot. UTP w Bydgoszczy, Piotr Ulanowski

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


14 września 2011 r.
Ostatnia aktualizacja – 9 marca 2012 r.